Trondheim 2030

Trondheim 2030

Urbanistene har skrevet den nyeste utgaven av trondheim2030.no, Trondheim sitt eget bymagasin på nett. Vi skriver om det vi synes er viktigst i byutviklingen i dag, og temaene spener fra medvirkning til barn i byen og fremtidens gater.

Illustrasjon: Maria Therese Nervik

Illustrasjon: Maria Therese Nervik

Skribenter:
Helge Vegard Prestrud, Mathias Midbøe, Anita Helstrup, Mari Ertsås Øverlie, Kornelie Solenes, Magnus Nordahl Hauken, Daniel Evensen, Ingrid Engan Nøren, Runar Walberg, Nikolas Søfting Røshol, Maria Therese Nervik, og Andreas Magerøy.

Takk til alle som har stilt opp i løpet av prosessen, og til Trondheim Kommune som tok en sjanse og lot oss komme med våre innspill om byen!

Fortetting i hager

Fortetting i hager

Trondheim skal fortettes! Hvilken rolle bør hagene i villabeltet ha i denne sammenheng?

Vi fikk besøk av Jan høst og Magnus Nordal Hauken. Jan Høst har forsøkt å fortette egen hage, men naboenes klager felte planene hans. Magnus Nordal Hauken, urbanist og arkitektstudent, fortalte om BIMBY (build in my backyard) og gav oss et teoretiske fundamentet for å snakke om problematikken.
Bør utfordringer knyttet til arealknapphet, boligmangel og klima være gode nok grunner til å fortette? Eller bør hensyn til naboenes utsikt og solforhold veie tyngre?

Elgeseter - Hva skjer?

Elgeseter - Hva skjer?

Sammen med et bunnsolid panel ble Urbanistene invitert til debatt om Elgeseters fremtid, på Klubben på Samfundet. Hvordan vil vi ha det? Vil vi ha kort eller lang tunnell?

Mathias Midbøe fra urbaistene skapte overskrifter med det som i bunn og grunn er de mest logiske betrakningene. Les saken på Universitetsavisa!

Hvordan kan Trondheim bli tettere?

Hvordan kan Trondheim bli tettere?

Hvordan kan man hindre byspredning og utbygging på områder i randsonene av Trondheim? Hvordan bør man gå frem for å fortette i sentrumsnære områder med hensyn til den eksisterende byggemassen? Bør man rive bebyggelse med lav utnyttelse for å få plass til bebyggelse av tilfredstillende tetthet eller bør man bevare verneverdige bygg og se på andre metoder for å fylle inn mellomrommene mellom slike bygg. En debatt som varte langt utover fastsatt tid og hvor deltagerne ble utfordret til å se begge innfallsvinkler av saken.

Medvirkning: Paneldebatt

Foto: Kornelie Solenes

En spennende debatt om medvirkning fra ulike innfallsvinkler. Det ble her debattert de positive og negative sidene med brukermedvirkning, i hvilken grad plansystemet og lovverket gir et tilfredsstillende fundament og hvordan det offentlige og private bedre bør legge til rette for å involvere brukere i planer.

I panelet satt: Jon Gunnes (politiker), Runa Bjørke (arkitekt), Kristin Solhaug Næss (arkitektstudent) og Bjørnar Sandberg (Bakklandet Vel).

Hverdagsbyen

Foto: Maria Therese Nervik

Arkitekturdagen var i Trondheim i år, og hadde “hverdagsbyen” som tema. Urbanistene samarbeidet med Studio:Beta, Tidsskriftet A, Studenthagen og  UFFA med å sette hverdagsbyen Trondheimpå prøve: hvordan kan vi aktivisere byrommene med pop-up-aktivitet. Det var urban dyrking på Nyhavna, bymøbler og fargerike tekstiler i Olav Trygvassons gate, gatekunst og bybudskap skrevet i kritt på fortauene. Alt lå langs løypene for byvandringen etter foredragene.

Urbanistene laget en liten kafé på Brattørkaia, der deltakerne på arkitekturdagen kom spaserende forbi på vei fra konferansehotellet. Vanligvis har Brattørkaia få attraktsjoner å stoppe opp ved, men nå ble det forvandlet til en liten oase med muffins, kake, kaffe og gitarmusikk, som viste hvordan vi med enkle midler kan gi liv til slike områder

Pop-up 2

Pop-up 2

Foto: Maria Therese Nervik

Foto: Maria Therese Nervik

Etter suksessen fra pop-up-kafé i Prinsensgate, bestemte vi oss for å gjenta eksperinemtet søndagen etter. I tillegg til bord og stoler tok vi med oss bordtennisbordet ut, og plasserte oss i gårdsrommet mellom to av gårdene i Prinsens-gate.

Vi fikk god respons fra forbipasserende og naboer som bodde i husene rundt som satte seg ned med oss. Det er et marked for en kafé i området, som mangler utadrettede tilbud som inviterer forbipasserende og beboere til å ta gata og uterommene i bruk. Aktivitet på fortauet gjør også at bilene som suser forbi senker farten naturlig, og blir mer oppmerksom på fotgjengerne som burde ha førsteprioritet i gata. Gateliv og aktivitet er selvforsterkende, og trafikken kan tilpasse seg hvis man bare gir det et forsøk.